בניין ביוטכנולוגיה 42:

מבנה מעבדות ביוטכנולגיה מספר 42 באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשטח של כ-6,000 מ"ר.

מעבדות וחדרי העזר שלהן, חדרי ישיבות ומשרדי עזר בחמש קומות ומרתף הכולל חדרים טכניים למשאבות חשמל ותקשורת.