מבנה מעבדות בניין 41

פרויקט מבנה מעבדות NIBN באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשטח של כ-5,000 מ"ר הכולל מעבדות ומשרדי עזר בשלוש קומות עיקריות,

קומת כניסה עם לובי ראשי ואודיטוריום ומרתף הכולל חדרי עזר למעבדות, חדרי מיקרוסקופים וחדרים טכניים למשאבות חשמל ותקשורת.