פרויקט ממשלתי BOT שבוצע על ידי שיכון ובינוי בשטח של כ-70,000 מ"ר הכולל משרדי ממשלה,

חדרי ותקשורת, מטבחים וחדרי אוכל, מתחם מוגן לחדרי מצב ומחשב מרכזיים וחניון מתחת.