מתחם משרדים בתל אביב הכולל שני מגדלים של 40 קומות כ"א,

עם אזור מסחרי בקומת הקרקע, מבנה שלישי שישמש לתיאטרון תמונע ומסחר, חניונים וחדר כושר.

בכל בניין מרכז אנרגיה של 2400 ט.ק., מרכז אנרגיה לכל המסחר במבנה השלישי בגודל של כ-500 ט.ק.