קבוצת בסר מקימה בנין משרדים בן 30 קומות מעל קומת קרקע שבחלקה מיועדת למסחר.

מתחת למבנה יהיה חניון תת-קרקעי מאוורור בן 6 קומות.