בסיס צבאי בשטח 250,000 מ"ר הכולל כ-80 מבנים שונים לרבות מפקדה עם מתקן מוגן,

בנייני הדרכה, מגורים, מתחם הזנה , בנייני תקשוב, מטווחים, מרכז רווחה ומרפאות. סה"כ קירור וחימום כ-12,000 ט.ק.